Velkomen!

Dette er ei heilt enkel nettside, sett opp på - og i anledning - Framtidsfylket-messa i Trondheim, 31. januar 2019.

Akkurat no driv eg på med to prosjekt:

Til dagleg jobbar eg i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) i Hermansverk i Sogn. Der er eg utviklar og jobbar på infrastrukturen for ehandelsdokument i Norge, blant anna efaktura (mellom verksemder). Nøkkelord: ELMA, PEPPOL, SMP.

Bakgrunnen min er ei mastegrad i programvareutvikling frå Bergen. Under studietida var eg mykje aktiv i studentorganisasjonar (tillitsvalgt, IAESTE, fadderstyret, Kvarteret med meir).

Kontakt: livar.bergheim@gmail.com, 934 02 982