Om enhetsinfo

Enhetsinfo gir deg nærare informasjon om alle organisasjonar i Norge. Dette får vi til ved å kombinere data frå fleire ulike kjelder.

Første versjon av tenesta vart laga på idékonkurransen Hack4no i oktober 2018.

Datakjelder

Kontakt

Spørsmål, kommentarar eller innspel til korleis tenesta kan bli endå betre?
Send ein e-post til livar.bergheim@gmail.com